Цаг үе

“ТАВАНТОЛГОЙ” ХК ТЕНДЕРТ ШАЛГАРСАН АЖ АХУЙН НЭГЖИД “С” ТӨРЛИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОНО

“ТАВАНТОЛГОЙ” ХК ТЕНДЕРТ ШАЛГАРСАН АЖ АХУЙН НЭГЖИД “С” ТӨРЛИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОНО.

“Тавантолгой” ХК Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 362 дугаар тогтоолын 5 дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ авах тухай хуулийн дагуу тендерт шалгарч, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газартай Ерөнхий гэрээ байгуулсан тээвэрлэгч аж ахуйн нэгжүүдэд 2023 оны гуравдугаар улирлын “С” төрлийн зөвшөөрлийг олгоно.

Boss
the authorBoss