Эдийн засаг

Н.Мандуул: ЧАНАРГҮЙ АКТИВИЙН ХЭМЖЭЭГ БУУРУУЛАХ, ЗЭЭЛЭЭ ЭРГЭН ТӨЛҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНҮҮДИЙГ ШАТ ДАРААТАЙГААР АВЧ БАЙНА

Хөгжлийн банкны хувьд цаашид оршин тогтнох гол үндэс нь гадаадын хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг алдахгүй байх. Тиймээс чанаргүй активийн хэмжээг бууруулах, зээлээ эргэн төлүүлэх арга хэмжээнүүдийг шат дараатайгаар авч байна.

Boss
the authorBoss