Цаг үе

Хүүхдийн паркийг иргэдийн амралт, чөлөөт цагт зориулан зөвхөн ногоон байгууламжаар ашиглахаар шийдвэрлэв

Нийслэлийн ИТХ-аас 2021 оны тавдугаар сард 62 дугаар тогтоол батлан “Үндэсний соёл амралтын хүрээлэнгийн газар, түүний олголт, төлөвлөлтийн талаар судалж, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар санал дүгнэлт боловсруулах үүрэг бүхий” ажлын хэсгийг байгуулсан. Тус ажлын хэсгийг төлөөлөгч Б.Мягмар ахалж ажилласан бөгөөд, тэрбээр санал дүгнэлтээ танилцууллаа. 

Үндэсний соёл амралтын хүрээлэн ХХК-ийн эзэмшиж буй газрын ойр орчим тухайн компанийг оролцуулаад найман хуулийн этгээд газар эзэмшиж байна. Үүнд, Үндэсний соёл амралтын хүрээлэн ХХК, Шангрила Улаанбаатар хотел ХХК, Сөүл ХХК, Мон уран ХХК, Төгс эрдэм сан НҮТББ, Монголын хүүхдийн ордон, Хайртохой ХХК, Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК байгаа аж. Харин ажлын хэсгээс Үндэсний соёл амралтын хүрээлэн ХХК-ийн менежментийн багт нийслэлийг төлөөлж буй ТУЗ-ийн гишүүдийн тоог нэмэх замаар хяналтыг сайжруулах, тус компаниас нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлж, ногдол ашиг өгсөн болон ногдол ашиг өгөхийг зогсоосон нь компанийн тухай хууль болон бусад хууль, тогтоомжийг зөрчсөн эсэхийг тогтоохоор дүгнэжээ. Мөн үндэсний соёл амралтын хүрээлэн ХХК-ийн хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй Villa төслийн эдийн засгийн болон нийгмийн үр ашгийг дүгнэх ёстой гэж үзсэн байна. Цаашлаад тус төслийг хэрэгжүүлэхийг нийслэл хувьцаа эзэмшигчийн хувиар дэмжих эсэр талаар шийдвэр гаргах ёстойг Ажлын хэсгийн ахлагч Б.Мягмар танилцуулгадаа дурдлаа. 

Түүнээс гадна 2018 оны 12 дугаар сард Улаанбаатар хотын архитектор гурван давхар хүртэл батлагдсан олон зориулалтын талбайтай үйлчилгээ, соёл амралтын төвийн зориулалтаар МЗХ-2018/27-14 дугаартай архитектор төлөвлөлтийн даалгавар баталсан. Тэгвэл ажлын хэсгээс энэхүү эх загвар зургийг хүчингүй болгож, зөвхөн ногоон байгууламж, тохижилтын чиглэлээр архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, эх загвар зураг батлах саналыг оруулжээ. Тэгэхдээ ногоон байгууламж, цэцэрлэгт хүрээлэнгийн төслийг дараагийн шатанд яаралтай эхлүүлэх асуудлыг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлэх ёстой хэмээв. Тус хүрээлэнгийн эзэмшилд одоогоор 31.4 га газар буй. Энэ газрыг зөвхөн хүүхэд залуучуудын хөгжлийг дэмжих, чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх, амралт зугаалга, цэцэрлэгт хүрээлэн, ногоон байгууламжийн зориулалтаар ашиглаж талбайн хэмжээ болон зориулалтад өөрчлөлт оруулахгүй байх нь зүйтэй гэж ажлын хэсэг дүгнэжээ. 

Эх сурвалж: Нийслэлийн ИТХ-ын ХМОНХТ

Boss
the authorBoss