Uncategorized

ОЛОН УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ӨДӨР

Олон улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн өдрийг энэ жил “Хүртээмжтэй хөгжлийн дэвшилтэт шийдлүүд, Хүртээмжтэй эрх тэгш байдлыг дэмжихэд инновацын үүрэг” сэдвийн дор тэмдэглэн өнгөрүүлж байна.

Boss
the authorBoss