Эдийн засаг

Монголбанк зургаан сая ам.доллар худалдаж, 12 сая ам.долларыг худалдан авчээ

  Монголбанк дуудлага худалдаагаар зургаан сая ам.доллар худалдаж, 12 сая ам.долларыг худалдан авчээ. Албан ханшаас доогуур ханшаар эдгээр арилжааг хийсэн байна. Ингэснээр зах зээлийн нөхцөл байдал, эрэлт нийлүүлэлт тогтворжих аж.

Boss
the authorBoss