Цаг үе

“INVEST GOBI-2023” ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЧУУЛГАНД ОРОЛЦЛОО

Монгол улсын Засгийн газрын “Шинэ сэргэлт”-ийн бодлого, “Хот хөдөөгийн сэргэлт”, Өмнөговь аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны “Нутгийн хишиг” хөтөлбөрийн хүрээнд аймаг орон нутагт гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, томоохон төслийг хамтран хэрэгжүүлэх, эдийн засгийн үр өгөөжүүдийг нэмэгдүүлэх зорилгоор тус хөрөнгө оруулалтын чуулганыг зохион байгуулагдаж байна

Boss
the authorBoss