Эдийн засаг

Репо арилжаагаар банкуудад 150 тэрбум төгрөгийн эх үүсвэр олголоо

Мөнгөний бодлогын хорооны 2023 оны 5 дугаар тогтоолд үндэслэн Монголбанк 2024 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдөр урт хугацаат репо арилжаа зохион байгууллаа. Монголбанкнаас 150 тэрбум хүртэл төгрөгийн репо арилжаа зарласан бөгөөд арилжаанд Хаан банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Хас банк, Капитрон банк, Богд банк оролцон, нийт 150 тэрбум төгрөгийн эх үүсвэрийг Монголбанк хуваарилав.

Хөтөлбөртэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс авах боломжтой.

Boss
the authorBoss