Цаг үе

БОАЖ-ын Сайдын 02 дугаар албан даалгавар, Аймгийн Засаг даргын захирамжийн дагуу ажиллалаа

БОАЖ-ын Сайдын 02 дугаар албан даалгавар, Аймгийн Засаг даргын захирамжийн дагуу Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн авто замын 0-8 дахь км.т зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгжийг нүүлгэх, хуримтлагдсан хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг уул уурхайн компаниудтай хамтран зохион байгуулж байна. Компанийн зүгээс машин техник гарган хамтран ажиллаж байна.

Boss
the authorBoss